TURNUSY REHABILITACYJNE

PROGRAM TURNUSU REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ZESPOŁEM ASPRGERA

Czas trwania: 7 dni/14 dni z noclegiem/ bez noclegu

Program dostosowany do poziomu funkcjonowania dziecka. Wykonujemy wstępne badania lekarskie.

Cel turnusu:

– kształtowanie umiejętności samoobsługowych oraz samodzielności w życiu codziennym,
– kształtowanie kontaktów społecznych i nauka zachowań,
– pomoc dziecku w uwalnianiu się od zachowań niepożądanych ( zachowań agresywnych),
– angażowanie wielozmysłowych doświadczeń,
– rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
– stymulowanie zaburzonych sfer rozwoju,
– redukowanie poziomu stresu,
– pomaganie w rozpoznawaniu i ujawnianiu emocji i radzeniu sobie z nimi,
– pozytywne wzmacnianie.

Terapie objęte turnusem:

– Komora Hiperbaryczna dwuosobowa,
– Rehabilitacja ruchowa,
– Integracja sensoryczna,
– Terapia Ręki
– Terapia TOMATIS,
– Trening umiejętności społecznych,
– Terapia logopedyczna,
– Terapia behawioralna,
– Terapia psychologiczna,
– Terapia AAC,
– Terapia t-DCS ( neuromodulacja mózgu),
– Terapia polisensoryczna,
– Terapia Biofeedback,
– fizykoterapia,
– platforma wibracyjna Galileo,
– Sensoplastyka,
– alpako-, dogo-, hipoterapia,
– zajęcia rekreacyjne

Możliwość skorzystania odpłatnie z diagnozy. Możliwość zastosowania diet (za dopłatą): bezglutenowa, bezmleczna, bezcukrowa.

PROGRAM TURNUSU REHABILITACYJNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PACJENTÓW NEUROLOGICZNYCH

Czas trwania: 7 dni/14 dni z noclegiem/ bez noclegu

Program dostosowany do poziomu funkcjonowania pacjenta. Wykonujemy wstępne badania lekarskie.

Cel turnusu:

– kształtowanie umiejętności samoobsługowych oraz samodzielności w życiu codziennym,
– przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej,
– poprawa jakości życia,
– rozwijanie własnych zdolności wykonawczych,
– likwidacja lub redukcja dysfunkcji,
– zapobieganie powikłaniom i ich leczenie,
– poprawa funkcjonowania i czynności.

Terapie objęte turnusem:

– Rehabilitacja ruchowa ( NDT- Bobath, Neurac, McKenzie, PNF)
– Komora Hiperbaryczna dwuosobowa,
– Integracja sensoryczna,
– Terapia Ręki,
– Terapia logopedyczna,
– Terapia behawioralna,
– Terapia psychologiczna,
– Terapia AAC,
– Terapia t-DCS ( neuromodulacja mózgu),
– Terapia polisensoryczna,
– Terapia Biofeedback,
– CYBER- OKO
– fizykoterapia,
– platforma wibracyjna Galileo,
– Kinesiotaping,
– alpako-, dogo-, hipoterapia,
– zajęcia rekreacyjne

Możliwość skorzystania odpłatnie z diagnozy. Możliwość zastosowania diet (za dopłatą): bezglutenowa, bezmleczna, bezcukrowa.

PROGRAM TURNUSU REHABILITACYJNEGO DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU

Czas trwania: 7 dni/14 dni z noclegiem/ bez noclegu

Program dostosowany do poziomu funkcjonowania pacjenta. Wykonujemy wstępne badania lekarskie.

Cel turnusu:

– wykorzystanie tlenoterapii ( Komora Hiperbaryczna) przy uszkodzeniach aparatu narządu słuchu,
– usprawnianie umiejętności komunikacyjnych,
– rozpoznawanie dźwięków z otoczenia i lokalizowanie tych dźwięków,
– rozwijanie słuchu fonematycznego,
– wzbogacanie zasobu słownictwa,
– uwrażliwianie resztek słuchowych.

Terapie objęte turnusem:

– Terapia surdopedagogiczna,
– Terapia Johansen,
– Komora Hiperbaryczna dwuosobowa,
– Terapia AAC,
– Rehabilitacja ruchowa,
– Integracja sensoryczna,
– Terapia Ręki,
– Terapia logopedyczna,
– Terapia behawioralna,
– Terapia psychologiczna,
– Terapia t-DCS ( neuromodulacja mózgu),
– Terapia polisensoryczna,
– Terapia Biofeedback,
– fizykoterapia,
– platforma wibracyjna Galileo,
– alpako-, dogo-, hipoterapia,
– zajęcia rekreacyjne.

Możliwość skorzystania odpłatnie z diagnozy. Możliwość zastosowania diet (za dopłatą): bezglutenowa, bezmleczna, bezcukrowa.

PROGRAM TURNUSU REHABILITACYJNEGO DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU

Czas trwania: 7 dni/14 dni z noclegiem/ bez noclegu

Profesjonalnie opracowany indywidualny program terapeutyczny w gabinecie ortoptyczno- optometrycznym.

Cel turnusu:

– orientacja przestrzenna z użyciem białej laski,
– leczenie niedowidzenia,
– leczenie zeza oraz innych zaburzeń okulomotorycznych,
– poprawa oraz rehabilitacja wybranych funkcji wzrokowych,
– redukcja np. bólów głowy, napięcia oczu oraz zwiększenie efektywności pracy wzrokowej,
– pobudzenie czynności wyższych ośrodków mózgowych odpowiedzialnych za proces widzenia.

Terapie objęte turnusem:

– Terapia ortoptystyczna ( z wykorzystaniem urządzeń do diagnozowania i stymulacji widzenia),
– Terapia tyflopedagogiczna,
– Rehabilitacja ruchowa,
– Integracja sensoryczna,
– Terapia Ręki,
– Terapia logopedyczna,
– Terapia behawioralna,
– Terapia psychologiczna,
– Terapia AAC,
– Terapia t-DCS ( neuromodulacja mózgu),
– Terapia polisensoryczna,
– Terapia Biofeedback,
– komora hiperbaryczna,
– fizykoterapia,
– platforma wibracyjna Galileo,
– alpako-, dogo-, hipoterapia,
– zajęcia rekreacyjne.

Możliwość skorzystania odpłatnie z diagnozy. Możliwość zastosowania diet (za dopłatą): bezglutenowa, bezmleczna, bezcukrowa.