TERAPIE

Terapia Ręki

Program Terapii Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. W programie wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi. W późniejszym czasie obejmuje też naukę pisania.
Terapia Tomatis

Jest metodą uwagii słuchowej, zwaną treningiem słuchowym.
Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijania zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększenie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych.
Trening składa się z sesji słuchania oraz pracy z mikrofonem, poprzedzających testem, który pozwala dopasować program do indywidualnych potrzeb (dziecka).

Terapia ortoptystyczna
Ortoptyczno – optometryczna terapia widzenia (z ang. OVT), to profesjonalnie opracowany, indywidualny program terapeutyczny mający na celu rozwój, poprawę oraz rehabilitację wybranych funkcji wzrokowych.
Terapia Johansen
Terapia Johansena opiera się na badaniach audiometria tonalne i testach mowy. Polega na indywidualnej stymulacji słuchu w formie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywanej na płyty CD.Doskonale sprawdza się przy występujący zaburzeniach mechanizmow przetwarzania sluchowego
Terapia Biofeedback
EEG Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Terapia/trening zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.
Terapia surdopedagogiczna
Terapia skierowana jest do dzieci z wadami słuchu, a także z zaburzeniami mowy wynikającymi z posiadanej wady słuchu. Celem tej terapii jest usprawniania umiejętności komunikacyjnych, językowych, uwrażliwienie resztek słuchowych, a także trening słuchowy. Terapia surdopedagogiczna obejmuje ćwiczenia z zakresu: usprawniania narządów mowy, rozpoznawania dźwięków z otoczenia, lokalizowania tych dźwięków, rozwijania słuchu fonematycznego, wzbogacenie zasobu słownictwa.
Terapia tyflopedagogiczna

Terapia tyflopedagogiczna skierowana jest do dzieci, u których stwierdzone są dysfunkcje w zakresie widzenia.

Podczas zajęć tyflopedagogicznych usprawniamy:

– percepcję wzrokową

– analizę i syntezę wzrokową

– koordynację wzrokowo-ruchową, wzrokowo-słuchową, wzrokowo-słuchowo-ruchową

– pamięć wzrokową

– motorykę gałek ocznych

– prawidłowe ustawienie gałek ocznych

– mięśnie okołooczne

– wszystkie aspekty rozwoju wymagające użycia wzroku.

Terapia Logopedyczna
Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania, tj. od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie. W naszej placówce posiadamy wystandaryzowane narzędzia badawcze, oraz pomoce np wibratory logopedyczne. Pracujemy również za pomocą Metody Krakowskiej.
Alpakoterapia
Alpakoterapia i dogoterapia to jedna z naturalnych metod leczenia polegająca na kontakcie człowieka ze zwierzętami. To celowo ukierunkowana interwencja, podczas której zwierzę wykonuje określone zadania, mające na celu poprawienie kondycji zdrowotnej pacjenta. Niezwykle istotny w przypadku tego typu terapii jest dotyk dostosowany do poziomu wrażliwości chorego na bodźce zewnętrzne. Tutaj terapeutą jest zwierzę, a proces leczenia odbywa się m.in. poprzez głaskanie go, przytulanie bądź dotykanie. Udowodniono bowiem, że takie działania stymulują osobę chorą i wspomagają wydzielanie endorfin, które obniżają poziom stresu.
Hipoterapia
Hipoterapia – to metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Jest jedną z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej, oddziałującej jednocześnie psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie
Trening umiejętności społecznych
Głównymi celami treningu jest poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych, zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny. Na zajęciach doskonalimy umiejętności aktywnego słuchania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, radzenia sobie z krytyką ale także ze swoimi uczuciami.
Alternatywne metody komunikacji
AAC (alternatywne metody komunikacji) to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami. Najpopularniejszymi metodami, które wspierają osoby z zaburzoną mową lub jej brakiem to : Makaton, PCS, MÓWik, piktogramy, a także język migowy, czy Braille’a.

Terapia polisensoryczna

Podstawowym celem terapii polisensorycznej jest stymulowanie percepcji płynącej ze wszystkich kanałów zmysłowych :wzrokowego, słuchowego , dotykowego i węchowego .smakowego i ruchowego .W tym celu wykorzystuje się różne matetialy: płynne , sypkie, kontrastujące ,zapachowe .Terapia polisensoryczną działa rozluźniająco , rozwija kreatywność i poczucie sprawstwa
Terapia behawioralna
Terapia behawioralna bazuje na zachowaniu dziecka i głównym celem jest wzmacnianie zachowań pożądanych i eliminowanie zachowań niepożądanych.Metoda ta jest podstawową metodą terapii autyzmu opartą na dowodach naukowych.

przezczaszkowa stymulacja prądem

W najbliższym czasie w naszym Centrum w Grudziadzu będzie można skorzystać z zabiegów przezczaszkowej stymulacji prądem stałym metodą tDCS. Są one zalecane przede wszystkim pacjentom z problemami sfery poznawczej tj. pamięć, uwaga, umiejętności szkolne, oraz wymagającym rehabilitacji i wspomagania funkcji umysłowych. Proponowany Cykl terapeutyczny obejmujący 10 sesji jest także wsparciem w zakresie komunikacji pacjenta z otoczeniem, co można osiągnąć m.in. poprzez stymulacje ośrodków mowy w mózgu.

Terapia psychologiczna oraz grupowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Hydroterapia

hydroterapia to forma leczenia, w której głównym elementem jest kontakt z wodą. Hydroterapia nazywana jest także akwaterapią lub wodolecznictwem. Woda to substancja, której nadzwyczajne, uzdrawiające i kojące właściwości znali już starożytni. Obecnie hydroterapii używa się przede wszystkim w dolegliwościach takich jak: permanentny stres, objawy nerwic lękowych, schorzenia układu krwionośnego oraz serca, wady i choroby serca, obrażenia narządów ruchu, choroby związane z narządem rozrodczym, nerwobóle, bóle przewlekłe, bezsenność i inne. Zakres potencjalnych korzyści z zażywania regularnej hydroterapii jest bardzo szeroki; niemal każdy z nas znajdzie u siebie dolegliwość, na którą hydroterapia mogłaby mieć zbawienny wpływ.
Fizykoterapia
Fizykoterapia przy użyciu promieniowania laserowego zlecana jest pacjentom przede wszystkim w celu łagodzenia dolegliwości bólowych spowodowanych urazami (złamania, skręcenia, stłuczenia tkanki łącznej i urazy torebek stawowych). Naświetlanie laserem dobrze wpływa również na łagodzenie bólów reumatoidalnych, bólu związanego z patologicznymi zmianami w kręgosłupie, przy przeciążeniu stawów oraz do leczenia nerwobóli. Laser wykazuje także działanie przeciwzapalne i stymulujące proces tworzenia się nowych tkanek, dlatego wykorzystuje się go w przypadkach trudno gojących się ran oraz długo niezrastających się kości.

Pole magnetyczne

Fizykoterapia przy użyciu zjawiska pola magnetycznego ma efekt terapeutyczny w przypadku dolegliwości bólowych i stanów zapalnych rozmaitego pochodzenia. Pole magnetyczne jest stosowane na przykład w terapii zapalenia narządów jamy brzusznej, w dolegliwościach związanych ze zmianami reumatoidalnymi oraz po urazach. Fizykoterapii z zastosowaniem pola magnetycznego pobudza pracę układu odpornościowego, łagodzi ból i stany zapalne oraz poprawia przepływ krwi, stymulując procesy tworzenia się nowych komórek i tkanek.

Prąd

W fizykoterapii wykorzystywane jest również zjawisko prądu elektrycznego. Zabiegi fizykoterapii z zastosowaniem prądu (zmiennego lub stałego) zalecane są do łagodzenia bólu, w dolegliwościach reumatycznych, przy urazach kończyn i w terapii stanów zapalnych skóry. Fizykoterapię prądem stosuje się również w celu leczenia stanów zwyrodnieniowych kości i stawów. Fizykoterapia prądem może polegać na galwanizacji, czyli pobudzaniu danego obszaru ciała do pracy za pomocą prądu o zmiennym natężeniu lub jonoferazie, czyli wprowadzaniu do chorego lub uszkodzonego miejsca lekarstwa za pomocą prądu o stałym natężeniu. Jonoferaza stosowana jest do zmiękczania blizn i leczenia stanów zapalnych. Fizykoterapię prądem stosuje się również jako elektrostymulację mięśni, na przykład przy zanikach i niedowładach mięśniowych oraz w celu poprawy ukrwienia danej partii ciała.

Ultradźwięki

Tego rodzaju fizykoterapia działa przeciwzapalne i przeciwbólowe. Stosuje się ją w stanach zapalnych mięśni i stawów oraz do łagodzenia dolegliwości spowodowanych chorobami zwyrodnieniowymi i reumatycznymi.
Terapia zimnem (krioterapia)
W tego rodzaju fizykoterapii wykorzystuje się niską temperaturę (poniżej 0 stopni Celsjusza; w krioterapii stosuje się temperaturę rzędu nawet -176 stopni Celsjusza). Niska temperatura powoduje skurcz naczyń krwionośnych oraz spowolnienie przepływu krwi. Fizykoterapię z użyciem niskich temperatur stosuje się najczęściej w celu łagodzenia bólu, przy urazach i chorobach zwyrodnieniowych oraz jako element profilaktyki osteoporozy. Zabieg polega na schładzaniu zmienionego chorobowo miejsca za pomocą ciekłego azotu lub ciekłego chlorku etylu.

Leczenie ciepłem (ciepłolecznictwo)

polega na poddawaniu zmienionych chorobowo miejsc działaniu wysokiej temperatury. Ciepło dostarczane jest do organizmu energii cieplnej poprzez ciepłe kąpiele, okłady, masaże lub powietrze o podwyższonej temperaturze. Leczenie ciepłem stosowane jest przy chorobach związanych z układem krążenia, oddechowym, moczowym, pokarmowym czy układu mięśni szkieletowych i gładkich czy przykurczy mięśni, chorób reumatycznych czy skórnych.
Wibroterapia

Wibroterapia to forma terapii leczniczej i profilaktycznej, która w Polsce pojawiła się stosunkowo niedawno. Na świecie znana jest od lat 40 XX w., a jej skuteczność jest rekomendowana przez fizjoterapeutów, rehabilitantów, lekarzy medycyny sportowej oraz specjalistów wielu innych dziedzin.
Bodźcem w wibroterapii są drgania. Z fizjologicznego punktu widzenia są to bodźce fizyczne przenoszone na wybrane tkanki naszego ciała lub na cały organizm. Jest to forma terapii leczniczej i profilaktycznej.

Kinesiotaping w logopedii – nowość w terapii!

Kinesiotaping logopedyczny jest narzędziem z powodzeniem stosowanym w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami motorycznymi w obrębie jamy ustnej np. w celu domknięcia ust w przypadku obniżonego napięcia mięśnia okrężnego ust, mięśnia bródkowego, mięśni żuchwy, mięśni policzkowych. Aplikacja plastrów ma na celu wzmocnienie mięśni w obszarze ustno-twarzowym oraz przywrócenie prawidłowych (fizjologicznych) czynności motorycznych takich jak: oddychanie nosem, prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, dojrzałe połykanie z językiem znajdującym się na górnych dziąsłąch i podniebieniu twardym.
Taping
Taping to nic innego jak aplikacja elastycznych lub statycznych plastrów na ciało. Kinesiotaping to aplikacja plastrów elastycznych, stosowanych przy różnego rodzajach bólach lub stanach zapalnych. Oprócz tego dopasowuje się do skóry, umożliwiając pełen zakres ruchu, oddziałuje na ciało sensorycznie oraz aktywuje mięśnie do dalszej pracy. Grubość plastra z kolei zbliżona jest do ludzkiej skóry. Plastrowanie stosuje się między innymi w fizjoterapii przeciwbólowej, ortopedycznej, sportowej, neurologicznej, pediatrycznej oraz pooperacyjnej.
Sensoplastyka
zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku od 0 do 100lat. Wspiera rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia. To polisensoryczna, multikolorowa, wielozapachowa przestrzeń możliwości. Wpływa na stymulację wszystkich zmysłów.
Neurac
Jest to reedukacja nerwowo-mięśniowa, na urządzeniu Redcord wykonuje sie w podwieszeniu ćwieczenia stabilizujące i wzmacniające mięśnie. Można również wykonać trening funkcjonalny jak i ćwiczenia korekcyjne.