NASI SPECJALIŚCI

wer

Aleksandra Librant

zawodowo mgr fizjoterapii i terapeutka metody NDT- Bobath dla dzieci. Specjalizuje się w fizjoterapii pediatrycznej. Prowadzi terapię dzieci i niemowląt z zaburzeniami rozwojowymi. NDT Bobath to neurofizjologiczna metoda wczesnego wspomagania rozwoju psychoruchowego, uznana w Polsce i na świecie jako wiodąca w rehabilitacji pediatrycznej. W połączeniu z zaopatrzeniem ortopedycznym i sprzętem rehabilitacyjnym pozwala naszym podopiecznym osiągać jeszcze więcej celów funkcjonalnych, które pozytywnie przekładają się na codzienne życie. Ukończyła również kurs Terapii Ręki I i II stopnia. To metoda skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.Terapeuta terapii ręki

fgfd

Paulina Chmura

fizjoterapeuta w swojej pracy koncentruje się głównie na maksymalnej poprawie i przywróceniu sprawności fizycznej u dzieci, dzięki pracy nad podstawowymi funkcjami motorycznymi. Prowadzi również terapię dla dzieci z wadami postawy, gdzie priorytetem jest promowanie prawidłowej pozycji ciała i schematów ruchowych.

jyttr

mgr Ewa Salo-Kamińska

dyrektor naczelny placowek SPINAKER certyfikowany diagnosta ADOS-2, pedagog, surdopedagog ,tyflopedagog terapeuta terapii pedagogicznej,diagnosta słuchu, terapeuta Johansena, Ukończyła : studia magisterskie w zakresie wczesnej edukacji- WSP Olsztyn studia podyplomowe :Terapia pedagogiczna, UWM Olsztyn kursy kwalifikacyjne dla oświatowej kadry kierowniczej, Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika, Tyflopedagogika . Szkolenia:Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej, Independent ADOS-2 Trainer –kurs wprowadzający Johansen IAS, Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu -Indywidualny program treningu słuchowego.

dfssf

Karolina Chmielecka

ukończyłam Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunek psychologia. W 2019 ukończyłam kurs pedagogiczny przygotowujący mnie do pracy w szkole. Ukończony kurs na realizatora programu Unplugged ( profilaktyka uzależnień ).

htww

Aleksandra Chuchra, psycholog

ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, kierunek psychologia ze specjalnością wspomaganie rozwoju oraz studia licencjackie kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

wrwww

Daria Rudnicka

ukończyłam studia pedagogiczne i kierunku rewalidacja oraz opiekuńczo-wychowawcze. Posiadam również ukończone studia podyplomowe o kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna a także oligofrenopedagogike. Uzyskałam również certyfikat I i II stopnia terapii EEG Biofeedback dzięki czemu mam możliwość prowadzenia terapii EEG Biofeedback. Prowadzę także terapię behawioralna.

frtyu

mgr Emilia Grotkowska - logopeda

magister na kierunku pedagogika wczesnoszkolna, promocja zdrowia, logopedia. Ukończyłam studia podyplomowe z neurologopedii oraz oligofrenopedagogiki. Doskolaliłam się na szkoleniach "Jąkanie wczesnodziecięce", „Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu”

kjuyt

Eliza Kowalska

lic. Pedagogika przedszkola i pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej, Kurs I i II stopnia Integracji Sensorycznej, kurs Bilateralna Integracja, kurs terapia behawioralna, kurs oligofrenopedagogika, kurs Sensoplastyka- trener. Pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi od 6 lat. Obecnie prowadzę terapię integracji sensorycznej. Bardzo lubię swoją pracę i podchodzę do każdego dziecka indywidualnie.

iuyt

Marta Szafrańska

ukończyłam studia na kierunku Edukacja wczesnoszkolna z logopedią Aktualnie jestem w trakcie studiów na kierunku Psychopedagogika Kursy i szkolenia: - Wieloaspektowa diagnoza logopedyczna dziecka. - Terapia behawioralna - Hipoterapia - Instruktor jazdy konnej

jhgf

Asia Klabuhn - technik fizjoterapii

ukonczyla kurs podstawowy kinesiology taping plus kinezjology taping w logopedii i stomatologii, manualne techniki leczenia dyskopatii lędźwiowej w fazie ostrej ,suche igłowanie.Ukonczyla kurs Mckezi - terapia bólu kręgosłupa. Prowadzi w naszych placowkach alpakoterapie,dogoterapie oraz ćwiczenia metodą Neurac .

erty

Zagacka Dorota

absolwentka Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Katedrze Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego oraz Szkoły Policealnej o kierunku Ortoptystka. Zajmuję się ortoptyczno-optometryczną terapią widzenia (ang. OVT)

ij

Małgorzata Czekała

licencjat z psychopedagogiki oraz studia magisterskie z oligofrenopedagogiki. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku tyflopedagogika. Posiadam certyfikat ukończenia szkolenia z obsługi oprogramowania do komunikacji alternatywnej i wspomagającej MÓWik oraz kursu języka migowego na poziomie podstawowym. Jestem także po kursie metod komunikacji dzieci z autyzmem w teorii i praktyce.

poi

Natalia Kurzyńska

absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku pedagogika specjalna (zarówno licencjat jak i studia magisterskie). W trakcie studiów z zakresu Integracji Sensorycznej. Prowadzę terapię pedagogiczną oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju.

sdf

Izabela Gryzlo

ukończone studia l i ll st fizjoterapii CM UMK, studia podyplomowe Kosmetyka estetyczna WSNoz, policealne studium kosmetyczne, podstawowy kurs Kinesylogy taping, kurs diagnostyki i leczenia kolana, odbyte szkolenia z zekresu kosmetyki, odnowy biologicznej, Podyplomowe studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej, Wsb Toruń

dkk

Alexandra Całko Nowaczek

pracownik Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Dyplomowany Logopeda z zawodu oraz pasji. Terapeuta Integracji Sensorycznej zajmujący się diagnostyką oraz Neuroterapeuta z kwalifikacjami do prowadzenia badań QEEG oraz stymulacji przezczaszkowej tDCS. Pedagog prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia Metodą Krakowską. Pedagog edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Szkoleniowiec prowadzący warsztat doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i wykładowca akademicki.

thm

Zadka Ewelina

posiadam tytuł licencjata z zakresu edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) z logopedią oraz magistra logopedii, ukończyłam Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyłam szkolenia pozwalające mi wykonywać diagnozę pedagogiczną wystandaryzowanymi testami (dla dzieci od 1 miesiąca życia do osób dorosłych). Diagnosta autyzmu w tym zespołu Aspergera, logopeda, pedagog specjalny,

sk7

mgr Karolina Kasperska

mgr. Fizjoterapii pracuje na stanowisku rehabilitant/ terapeuta SI. Ukonczone szkoly to licencjat fizjotetapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu rok 2009, magister fizjotetapii na Uniwersytecie Mikolaja Kopernika w Toruniu 2011r. Szkolenia to certyfikat Integracji Sensorycznej 2011r, kurs PNF 2015,szkolenie szkolenie "Sala doswiadczania swiata jako sposob na stymulacje rozwoju zmyslow "